Sosyal Projeler

Gelişim, Seninle Eğitimleri’ne katılmış üniversite kulüp ve toplulukları, çevrelerinde gördükleri sorunlara çözüm getirebilmek adına tasarladıkları Sosyal Projeleri hayata geçirebilmek için hibe almaya hak kazandı.

16 farklı il ve 28 farklı üniversite kulübünden gençler, aralık 2021 tarihinden bu yana sosyal fayda yaratabilmek amacıyla geliştirdikleri projelerini hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.
İşte devam etmekte olan bazı projelerimizden haberler.

Kulüpler

Abant İzzet Baysal Ünv. - Tıp Öğrencileri Birliği

Merhaba Değerli Gelişim Seninle Okuyucuları,

Abant Tıp Öğrencileri Birliği olarak sizlere projemizden bahsetmek istiyoruz. Bizler tıp öğrencileri olarak kendi alanımızla yakından ilgili olan bir konuda bazı eksiklikler olduğunu, bunun geliştirilmesi gerektiğini fark ettik. İşte bu konu projemizin de temelinde yer alan ‘Sağlık Okuryazarlığı’ dı. Sağlık okuryazarlığı bir gelişmişlik göstergesidir. Çeşitli araştırmalar sonucunda; sağlık okuryazarlığı düşük olan bireylerin yeterli düzeyde sağlık okuryazarlığı olan bireylere göre daha düşük fiziksel ve zihinsel iyilik halinde oldukları bilgisine ulaşılmış. Bu tür araştırmalar ve sonuçları bizlerin projemize olan ilgisini ve isteğini artırdı. Bizler projemiz dahilinde bir web sitesi oluşturacağız. Sizlere biraz da web sitemizin içeriğinden bahsedelim: Alanında uzman kişilerce kaleme alınan bilimsel yazılar, öğrenci araştırmaları, bilgi köşeleri, farklı sağlık okuryazarlığı düzeylerine hitap edebilecek güncel medikal bilgiler yer alacaktır ayrıca bizleri takip edenlere bireylere sadece görsel olarak değil işitsel olarak da hitap etmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Elbette canlı yayınlar ve podcast paylaşımları yaparak. Az önce bahsettiğimiz paylaşımları, web sitemizin yanında sosyal medya hesaplarımızı da aktif olarak kullanarak yapacağız. Tüm bunlarla hedefimiz toplumumuzun sağlık okuryazarlık düzeyini artırmak bununla beraber toplum sağlığına olumlu yöne katkılar sağlamak, araştırma yapan kişilerin doğru ve güncel bilgilere daha rahat ulaşmasını sağlamaktır. Umuyoruz ki sizlerin de katkıları ile projemiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşabiliriz. Projemiz hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak ve güncel, doğrulanmış medikal bilgilere ulaşmak için bizleri takip etmeyi unutmayın.

Abant İzzet Baysal Ünv. - Tıp Öğrencileri Birliği
Bilkent Ünv. - Bilkent Hayvan Dostları Kulübü

Bilkent Ünv. - Bilkent Hayvan Dostları Kulübü

"Bilkent Hayvan Dostları Kulübü olarak Bilkent Üniversitesi bünyesinde faliyet gösteren; üniversite kampüsümüzde ve ulaşabildiğimiz diğer bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarının bakımlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren, gönüllülük esasıyla çalışan bir öğrenci kulübüyüz. Geçtiğimiz aylarda BP Şirketi tarafından düzenlenen Gelişim, Seninle Projesi’nden haberdar olunca bizim gibi sokak hayvanaları ile ilgilenen kişilerin koordinasyonunu sağlayacak bir proje gerçekleştirebileceğimiz düşüncesi bizleri çok heyecanlandırdı. Bu heyecanla Gelişim, Seninle Projesi kapsamında yarışmaya katılarak hayvanlar yararına bir mobil uygulama geliştirmeye yönelik proje taslağı sunduk. Projemiz kabul edildi ve BP desteği ile hayata geçirilip çok yakında kullanıma sunulacak.

Uygulamamızda besleme noktaları belirleme ve beslenip beslenmeme durumunu gösterme, mama ihtiyacı bildirme, yaralı hayvan ihbarında bulunma gibi pek çok özellik sunulacak. Ayrıca hayvan arşivi ve sosyal chat kısımları da yine uygulamanın içinde yer alacak diğer özellikler.

Sokak hayvanlarına yardım etmeyi ve hayvanseverlerin birbiri ile koordine olmasını kolaylaştıracak mobil uygulamamızın yapımına başladığımız için çok mutluyuz. Bu güzel gelişmeyi sizlerle de paylaşmak istedik. Uygulamamız çok yakında sizlerle

Trakya Ünv. - ETUPSA

“Doğaya İlaç Ol” projemizle evsel atık ilaçlar konusuna yöneliyoruz. İlaç tüketimi her geçen gün artıyor ama atık ilaçların imhası konusunda hala bir bilince sahip değiliz. Yaptığımız anket çalışmamızla da bunu daha iyi gözlemleme fırsatı bulduk. Atık ilaç toplama noktaları olan illerimizde insanların bunu farkında olmadığını, olmayan illerin de sayısının fazla olduğunu gördük. Peki atık ilaçların imhası neden önemli diye soracak olursanız, atık ilaçlar çöpe atıldığında, lavaboya döküldüğünde doğaya ve dolaylı olarak insana zarar olarak geri dönüyor. Projemizle insanların bunu fark etmelerini sağlamak istiyoruz. Bilinçlendirme çalışmalarımızla ve atık ilaç toplama noktalarının arttırılmalarını sağlayarak amacımıza ulaşmayı planlıyoruz.

Projemizin ilerleyen faaliyet aşamaları için üniversitemizin SKS Daire Başkanı Burak İŞÇİMEN’le birçok toplantı gerçekleştirdik, bizlere Edirne içerisinde farklı ilçelerin belediye başkanlarına ulaşma aşamasında çok yardımcı oldu. Belediyelerden randevu aldık, görüşüp projemizi ve fikirlerimizi paylaştık, sonrasında bulunduğumuz şehrin Ecza Odasıyla konuşma fırsatımız oldu ve bu görüşmelerin sonunda görüştüğümüz kurumlarla iş birliği içerisinde bulunma taleplerimizden olumlu yanıt aldık. Farklı kurumların farklı görevlerinin her birini tek bir protokol altında topladık ve imzalama aşamasına geçtik. Projemiz hala aktif olarak devam etmekte olup imzalar sağlandıktan sonra projemizi resmen başlatmış olacağız. Eş zamanlı olarak bizler de üniversitemizde halka açık bilinçlendirme programlarına devam ediyoruz.

Trakya Ünv. - ETUPSA
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. - GENÇOMÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. - GENÇOMÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik topluluğu (GENÇOMÜ) olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarının temel alındığı BP bünyesindeki ‘Gelişim Seninle’ projesi kapsamında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Biyoteknolojinin Getirdiği Çözümler’ adlı projemizi gerçekleştirmekteyiz. Projemizin temelinde minik dehalarımız olan ortaokul ve lise dönemindeki öğrencilere Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını tanıtmak, tüm insanlığın temel sorunlarına çözüm oluşturacak bu 17 amaç hakkında bilinçlendirmek istiyoruz.

Okullarda verilecek olan konferanslar ve bu konferansların içeriğinde bulunan küçük ilgi çekici biyolojik deneyler, interaktif uygulamalar ile gençlerimizde merak uyandırmak istemekteyiz. Okulların yanı sıra gelişmiş sanayi firmalarına sahip olan bir ülkede bulunduğumuz için ülkemizdeki ilgili firmalara çeşitli lansmanlar düzenleyerek bu amaçları tanıtarak firmalara bu doğrultuda bilgilendirmek istemekteyiz. Bu süreç kapsamında birçok okulla ve şirketle işbirlikleri gerçekleştiriyor, online olarak birçok insana ulaşabileceğimiz konferanslar üzerine de hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Bu yolda da ulu önder Atatürk'ün "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." cümlesini kendimize ilke ediniyoruz.

Hacettepe Ünv. - Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu

Dünyamız yaşamımızı derinden etkileyen birçok tehlikeyle karşı karşıya. İnsanoğlunun sahip olduğu imkanlarla dünyayı şekillendirmeye başladığı Antroposen Çağı içinde artık yüzleştiğimiz sorunları göz ardı edemeyeceğimiz ve çözümü erteleyemeceğimiz bir zaman dilimindeyiz.

Süregelen iklim krizi ve küresel ısınmanın yol açtığı çevre felaketleri yaşadığımız gezegene can veren doğal hayatın tahribatından açlığa, yoksulluktan toplu göçlere kadar bizim için giderek daha önü alınamaz birçok soruna yol açmakta. Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğunun bilincinde olarak, toplumun her bir bireyinin etkin ve ortak katılımının içinde bulunduğumuz tabloyu değiştirebileceğine inanıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olarak bu doğrultuda yaşıtlarımızla bir araya gelerek iklim krizinin olumsuz sonuçlarını inceleyip doğaya verdiğimiz zararların önlenebilir olduğunu ve değişimin yalnızca toplumun her bir parçasının birlikte hareket ederek başlayabileceğini vurguluyoruz. Geleceğin dünyasına yön verecek neslin temsilcileri olarak yaşadığımız çevrede ve kampüsümüzde sürdürülebilir çözümleri tartışıyor ve geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Amacımız, genç nesillere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları göstererek farkındalık yaratmak ve çevreyi korumadaki hak ve sorumluluklarını hatırlatarak çevre bilincini kazandırmak.

Hacettepe Ünv. - Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu
Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. - İçimizdeki Çocuk Kulübü

Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. - İçimizdeki Çocuk Kulübü

"Arkadaşım Ben de Buradayım!" Projesi İçimizdeki Çocuk Kulübü bünyesinde yer alan ve öğretmenlik uygulamasına giden 4. sınıf öğrencilerinin yaşadığı sorunlara çözüm olmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Alanya’daki yabancı yerleşik turistlerin fazla olduğu bölgelerde yaşayan okul öncesi dönem çocuklarının ciddi sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiş ve bu sorunlara alternatif çözümler üretilmek istenmiştir. Çocukların öğretmen ile etkili iletişim kuramaması, çocuklar için hazırlanan etkinliklere dahil olamaması, çocukların okula ve çevreye uyum sağlayamaması gibi birçok sorundan sadece birkaçıdır. Tüm bu olumsuzlukları düşündüğümüzde çocukların gelişiminin ve eğitime bakış açılarının olumsuz olarak etkilenmesi İçimizdeki Çocuk Kulübü üyelerini harekete geçiren başlıca etkenlerdendir. Ayrıca yabancı yerleşik turist çocuklarının eğitime ve topluma kazandırılamaması hakkında yaptığımız araştırmalarda bu sorunun sadece Türkiye’de değil, diğer birçok farklı ülkede de olduğunu fark ettik. Bu farkındalıkla birlikte tüm bu sorunlara yönelik çözüm arayışına girdik ve ortaya bu projeyi çıkardık. Yabancı yerleşik çocukların gelişim alanlarının desteklenmesini ve topluma entegrasyonunun sağlamasını amaçlamakla birlikte farklı kültürleri kabul eden, önyargısız ve farklılıklara saygılı çocuklar yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Okul öncesi dönemin gelişimsel açısından kritik bir dönem olduğunun farkındayız. Okul öncesi dönemin bireyin ileriki yaşantılarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğini biliyoruz. Bu bağlamda “Arkadaşım, Ben de Buradayım!” Projesi ile başta Alanya olmak üzere ülkenin birçok noktasındaki yabancı yerleşik çocuklara ve farklı kültürlerle iç içe olan okul öncesi dönemi çocuklarına ulaşmayı ümit ediyoruz. Bu yolda bizi destekleyen üniversitemize, Gelişim Seninle ekibine, danışman hocamız Özge Metin Aslan’a, İçimizdeki Çocuk Kulübü Üyeleri’ne, “Arkadaşım, Ben de Buradayım!” Projesi ekibine arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

İzmir Katip Çelebi Ünv. - Genç Kızılay Topluluğu

Biz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu olarak farklı bölümlerden öğrenciler bir araya geldik ve çevremizdeki olguları/problemleri gözlemlerken Bilinçsiz Tüketim sorununu tespit ettik . Bu sorunun çözülmesine; eğitimlerle ve bir ileri dönüşüm atölye çalışmasıyla farkındalık yaratacak olan Atmıyoruz Dönüştürüyoruz adlı projemizle katkıda bulunmayı amaçladık. Projemizin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdik şimdi sıra atık kağıtlardan not defteri, ayraç ve tohum topu üretme atölyemizde, süreç bizim için çok heyecanlı geçiyor. Bu proje ile sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefliyoruz

Biz farklı bölümlerden öğrenciler olarak bir araya geldik ve çevremizdeki olguları/problemleri gözlemlerken Bilinçsiz Tüketim sorununu tespit ettik . Bu sorunun çözülmesine; eğitimlerle ve bir ileri dönüşüm atölye çalışmasıyla farkındalık yaratacak olan Atmıyoruz Dönüştürüyoruz adlı projemizle katkıda bulunmayı amaçladık. Projemizin eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdik şimdi sıra atık kağıtlardan not defteri, ayraç ve tohum topu üretme atölyemizde, süreç bizim için çok heyecanlı geçiyor. Bu proje ile sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefliyoruz.

İzmir Katip Çelebi Ünv. - Genç Kızılay Topluluğu
Mersin Ünv. - Tıp Öğrencileri Birliği

Mersin Ünv. - Tıp Öğrencileri Birliği

Ekibimiz birbirini tanıyan, beraber organizasyonlar düzenlemiş ve bu organizasyonları düzenlerken yaptığı işten keyif alan bir kesim tıp öğrencisinden oluşuyor. Bu sebeplerden ötürü önümüze çıkan böylesine büyük çaplı bir proje fırsatını hem yaptığımız işten beraber keyif almak hem de bizim için büyük sayılan tasarımımızı yapmak için kolları sıvadık. Bu bağlamda da Gelişim Senle ve BP ye kolaylaştırıcılıkları için teşekkür etmek isteriz.

Kafamızdaki kurgu için saatlerce, günlerce araştırma yapıp kendimize sorunlar, çözümler belirledik. Krizler yaşadık ve revizyonlar yaptık. Fakat takım ruhumuz bizlere tekrar tekrar ve motivasyon verdi ve tüm engellerin altından kalkmayı başardık.

Peki bu kadar üstüne konuştuğumuz proje nedir?

Genel olarak temellerinin “Sağlıklı Yaşam” konusu etrafında döndüğü ve bu konu kapsamında seçtiğimiz sorunlar hakkında veri toplayıp ilerleyen süreçlere de yardımcı olacak bir proje taslağı hazırladık.

Ağırlıklı olarak insanı hem fiziksel hem de bünye olarak aktif olmaya iten etkinlikler seçmeye çalıştık. Ağaç dikimleri, çöp toplama, sahil projeleri gibi fikirler ortaya atıldı ve projemiz hala saha etkinlikleri düzleminde genişliyor. Sağlık okur yazarlığı’nın yanı sıra çevre bilinci iklim krizi veganlık üzerine seminerler planlandı.

Bu konular hakkında broşürler afişler hazırlanmanya başlandı. Biliyoruz ki dünyaya dokunduğumuz ve dünyaya dokunanları yetiştirdiğimiz bu proje çok şey değiştirecek.

Mustafa Kemal Ünv. - Tıp Öğrencileri Topluluğu

Mustafa Kemal Tıp Öğrencileri Topluluğu olarak, BP Gelişim Seninle kapsamında aldığımız eğitimlerin ışığında “Ayırıcı Olma, Farkında Ol!” projesini hayata geçirmek üzere yola çıkmış bulunmaktayız.

Projemizin ana hedefinin özel öğrenim güçlüklerine dikkat çekmek olduğunu söyleyebiliriz. Özel öğrenme güçlüğüne sahip kişilerin öncelikle tespitinde, bu kişilere yaklaşım konusunda toplumun bilinç düzeyinde ve kişilerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasının sağlanmasında ciddi eksiklikler olduğunun bilincindeyiz. Bu konuda farkındalık yaratmak adına proje ekibi olarak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktayız. Eğitimin pek çok şeyde kilit taşı rolünü üstlendiğini göz önünde bulundurarak özel öğrenim güçlükleri üzerine bir çevrimiçi kongre düzenlemekteyiz. Alanında uzman kişilerin bizlere eşlik edeceği bu kongrenin mevcut konu hakkında aydınlatıcı bir etki yaratacağına inanmaktayız. Sosyal medyanın gücünün farkında olarak çeşitli platformlar üzerinden paylaşımlar gerçekleştiriyoruz, böylece olabildiğince fazla kişiye bilinç kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Dilerseniz siz de sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz, ayrıca gerçekleştireceğimiz çevrimiçi kongrede de sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Unutmayalım ki her birey özeldir ve dünya çeşitli renklerin varlığıyla daha güzel!

Mustafa Kemal Ünv. - Tıp Öğrencileri Topluluğu
Uludağ Ünv. - Renkli Gülücükler Topluluğu

Uludağ Ünv. - Renkli Gülücükler Topluluğu

Merhabalar biz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyiz. Renkli Gülücükler Topluluğu olarak Can Kardeşim Ol adıyla başlattığımız bu projemizdeki temel amacımız ülkemizde organ bağışı hakkında farkındalık oluşturarak, yanlış algıların ve ön yargıların önüne geçerek daha fazla kişinin hayatını kurtarabilmek için bir adım atmak. Ülkemizde maalesef organ bağışında bulunan kişilerin sayısı az ve biz de insanları bilinçlendirerek bu konuda farkındalık oluşturmak, hastaların nakil bekleme sürelerini minimuma indirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz.

Topkapı Ünv. - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü

Yola çıkış hikayemiz, herkesin dilinde olan ancak çoğu kişinin parçası olmadığı ya da sadece dışarıdan baktığı sürdürülebilirlik adına ‘Biz ne yapabiliriz?’ sorusu ile başladı aslında. Biz her zaman sorunlara ‘Peki biz bu sorunun neresindeyiz ve sorunun çözümü için ne yapabiliriz?’ diyerek bakıyoruz. Sürdürülebilirlik, gelecekte var olmak, dahası geleceği tasarlamak için olmazsa olmaz bir eylemler zinciridir aslında. Hedonik tüketimin parçası olmak ve sadece ‘Tüketici’ kimliğimiz ile var olmak değil, ‘Üreten tüketici’ kimliğimizle var olmak, atıklardan bir gelecek tasarlamak adına, ‘Atık Kumaşlarla Geleceğe Tasarla’ projemizi hayata geçirmeye karar verdik. BP’nin eğitimleri bizlere rehber oldu. Aldığımız eğitimleri mentoru olduğumuz alt sınıflardaki arkadaşlarımızla paylaşarak bir etki yarattık. Sonrasında işi emin ellere Moda Tasarım Bölümü son sınıf öğrencilerine teslim ettik. Malzeme listesi çıkarmak, bizzat gidip malzemeleri temin etmek, atölyedeki yaratıcı çalışmalar ile müthiş anılar biriktirdik. Yaratıcı Düşünce Atölyesi ve Reklam Tasarım ve Uygulamaları derslerinde atık kumaşlardan üretilen notebook çantalarının her birine özel hazırlanan sloganlar, sürdürülebilirliğe dair çok şey söylüyor. Bu projenin parçası olmak, yetkin gençler olma fırsatı verdi bizlere, bir projeyi yönetme bir projeksiyondu bizim için BP sayesinde uygulamaya dönüştü. Karşılaştığımız zorluklar, kriz çözme yeteneği ve iletişim kabiliyetimizi geliştirdi. İyi ki yola çıktık, tek yürek olduk ve başardık.

Topkapı Ünv. - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü
Üsküdar Ünv. - Sürdür Kalkınma İçin Küresel Amaçlar Kulübü

Üsküdar Ünv. - Sürdür Kalkınma İçin Küresel Amaçlar Kulübü

Dünyamızda her alanda sürdürülebilirlik ilkesi ile hareket etmeye başladığımız son yıllarda, eğitimin bu konuda çok önemli bir yapı taşı olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma kulübü olarak çıktığımız yolda yetişkinler kadar çocukları bilinçlendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Malala’nın da söylediği gibi, ‘’Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirebilir.’’ Biz de çocuklarımızı bilinçlendirmek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için ‘Sürdür Çocuk’ projemizi hayata geçirdik. Sürdür Çocuk Projemizin proje açılışı ve uygulamaları 24- 27 Mayıs tarihleri arasında Halide Edip Anaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Sürdürülebilir Bir Yaşam için Sürdür Çocuk” mottosu ile yola çıktığımız projede atölyelerimizi iki güne böldük. Bu atölyeler çocukların hem motor becerilerini gelişimine hem de sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sağladı. Atölye çalışmalarından önce oynadığımız oyunlar ile birlikte kaynaşma ve yakınlık duygusunu geliştirdik. İlk atölyemiz olan Top Tohum atölyesinde öncelikle çocukları bu konuda bilgilendirdi. Akabinde hep birlikte uygulamalı olarak top tohumlarımızı yaptık. İkinci atölyemiz ise Kompost atölyesi idi. Çocuklar ile meyve saati yaptık. Evimizde çöpe gitmesine alıştığımız malzemeler ile birlikte kompost yaptık. Üçüncü ve son atölyemiz Atıksız Yaşam Atölyesi ile birlikte çocuklara aslında çöpe attığımız her şeyin çöp olmadığını anlattık. Sonrasında hangi maddeleri nasıl ayrıştırabiliriz uygulamalı olarak deneyimledik.

Yalova Ünv. - Endüstri Mühendisliği Kulübü

Gelişim Seninle “TEKNOLOJİ’DEN UZAKTA” adlı 26 Mayıs günü Bahçelievler İlkokulu’nda gerçekleşen projemizin amacı pandemi dönemi ile artan teknoloji bağımlılığını sağlıklı düzeye getirmektir. Bunun için çocuklara diğer çocuklar ile sosyalleşme ortamı sağlamak ve onlara fiziksel aktiviteleri, sanatı öğretmek ve sevdirmek genel amacımızdır. Gerçekleştirdiğimiz projede çocuklara t-shirt boyama, izcilik oyunları, el baskısı, yüz boyama, çeşitli oyunlar, sağlıklı yaşam ile ilgili bilgiler anlatılarak ok atışı yapılarak çocukları hem eğlendirerek hem de çocuklara yani hobiler kazandırmayı başardık.

Yalova Ünv. - Endüstri Mühendisliği Kulübü
Yıldız Teknik Ünv. - Kimya Teknolojileri Kulübü

Yıldız Teknik Ünv. - Kimya Teknolojileri Kulübü

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Kulübü (KİMTEK) üyeleri olarak BM Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dan “Nitelikli Eğitim” maddesi doğrultusunda herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim sağlanması doğrultusunda büyük bir motivasyonla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemiz kapsamında bir ortaöğretim okuluna laboratuvar desteğinde bulunduk. Hem ekip olarak hem de çoğunluğunu kimya ve kimya mühendisliği bölümünden öğrencilerin oluşturduğu kulübümüzdeki arkadaşlarımızla fikir alışverişlerinde bulunarak müfredat içeriğindeki deneyler için gerekli olan malzemeleri ve fizik, kimya, biyoloji gibi temel alanlardaki öğrenme deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olacak gereçleri minik arkadaşlarımız ile buluşturduk. Haydi minikler kimtekle bilime!