Anasayfa > Gelişim Seninle Sosyal Projeler

Gelişim Seninle Sosyal Projeler

Gelişim Seninle Sosyal Projeler nedir?

Gelişim Seninle Eğitimleri’ne katılmış üniversite kulüp ve topluluklarının, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sosyal fayda üretecek projeler tasarlamasına ve hayata geçirmesine destek oluyoruz.

Sosyal Projeler Amacı:

Gelişim, Seninle olarak ülkemiz gençlerinin çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmasına destek olma amacını taşıyoruz. Sosyal Projeler ile;

 • Gençlerin proje geliştirme, takım çalışması, liderlik gibi özellikle üniversite hayatlarından sonra ihtiyaç duyacakları beceriler geliştirmelerine katkı sağlamak,

 • Gençlerde sosyal fayda üretme ve katılım bilinci yaratmak,

 • Üniversite kulüp ve toplulukların kapasitelerini geliştirmek, topluma ve çevreye duyarlı projeler üretmelerine destek olmak,

 • Gelişim Seninle Eğitimleri’nde gençlerin teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamaya dökebilecekleri alan açmak hedeflenmektedir.

Sosyal Projeler Kapsamı

Sosyal Projeler ile gençlerin çevrelerindeki sorunları tespit etmeleri, bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atabilmeleri ve kulüp ve toplulukları ile toplumsal fayda sağlamak amacı ile projeler geliştirmeleri beklenmektedir.

Bu projeler ile üniversite kulüp ve topluluklarının Gelişim Seninle Eğitimlerinden Sürdürülebilir Yaşam ve Etkinlik ve Proje Yönetimi eğitimlerinde edindikleri bilgileri uygulamaya dökmeleri hedeflenmektedir. Sunulan projelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında yer alan 17 maddenin en az biri ile ilişkilendirilmesi beklenmektedir.

Sosyal projeler, farkındalık yaratma, bilinçlendirme ve yenilikçi çözümler üretme gibi farklı etkinlikler içerebilir. Bu kapsamda seminerler, bilgi paylaşımları, sorunla ilgili iletişim faaliyetleri uygulanabilir. Tek seferlik seminer, toplantı, atölye gibi çalışmalar proje olarak kabul edilmeyecektir.

Katılım Koşulları:

 • Sosyal Projeler Programı’na, yalnızca Gelişim Seninle Eğitimleri’ne katılmış üniversite kulüp ve toplulukları başvurabilir.

 • Projeye başvuran ekipte en az 3 kişi, Gelişim Seninle Eğitimleri’ni almış olmalıdır.

 • Kulüp tarafından belirlenecek proje koordinatörü, Gelişim Seninle Eğitimleri’ni almış öğrencilerden seçilmelidir.

 • Her kulüp en fazla 1 proje ile başvuru yapabilir.

 • Kulübün, programa katılmak istediği ve sunacağı proje, Gelişim, Seninle’ye özgün olmalı, söz konusu proje ile daha önce herhangi bir ödül/destek programına başvurulmamış olmalıdır.

Başvuru Takvimi

İlk dönem başvuruları tamamlandı, bir sonraki başvuru dönemi için duyuru yapılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Gelişim Seninle Sosyal Projeleri 2 aşamada değerlendirilecektir:
İlk aşama:
 • Başvuru uygunluğu teyidi:
  • Son başvuru tarihine uyulması

  • Başvuru formunun tam ve eksiksiz doldurulması

  • Talep edilen ek belgelerin teslim edilmesi

 • Ön değerlendirme:
  • Gelişim Seninle Ekibi ve bp Türkiye gönüllüleri tarafından değerlendirilip belirlenecek 15 proje ikinci aşama olan seçici kurulun değerlendirmesine gönderilecektir.

  • Bu aşamada projeler aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir:

1.1 Proje bütünlüğü ve ifade açıklığı

1.2 Proje planlaması

1.3 Proje bütçesi ile içeriğin tutarlılığı

1.4 Proje özeni (başvuru formundaki sorulara verilen yanıtların özen ve anlaşılırlığı, projenin aktarımı, başvuruda detaylı ve kapsamlı bir çerçeve sunulması vb.)

2.1 Tasarlanan projenin gerçek bir ihtiyaca yönelik olması

2.2 Tasarlanan projenin uygulanabilirliği

2.3 Projenin çarpan etkisi (Projenin doğrudan yararlanıcıları dışında yaratacağı sosyal etkinin belirlenmesi, projeden dolaylı olarak fayda sağlayacak kitlelerin belirlenmesi, projenin uzun vadede dolaylı olarak katkı sağladığı alanlar)

2.4 Yerel kaynak olasılıkları ve STK-Yerel yönetim ve diğer kulüpler işbirlikleri

3.1 Projenin program hedefleri ile ilgisi (Sunulan projenin Gelişim Seninle Eğitimleri ve Sosyal Projeler ile hedefleri ile ilgisi)

3.2 Projenin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgisi

Sosyal Projeler ile üniversite kulüp ve topluluklarına nasıl bir destek uygulanıyor?

2022 sonuna kadar 1. Dönem 9, 2. Dönem 19 olmak üzere toplam 28 kulübe hibe ve uygulama desteği verilecektir.

Hibe desteği: Seçilen kulüplerin bağlı oldukları SKS’lere, proje uygulamasında kullanılmak üzere kulüp adına, 10.000 TL şartlı bağışta bulunulacaktır. Kazanan kulüplerin projenin uygulamasında kendi üniversitelerinden hibe desteğini temin etmesi beklenecektir.

Uygulama Desteği: Kazanan kulüplerin her biri bp Türkiye gönüllüsü takım koçu ile eşleşecektir. Takım koçları proje takibi ve uygulama konusunda kulüplere danışmanlık desteği verecektir.

Sosyal Projeler'i daha yakından tanımak için tıklayın .

Sosyal projeler ile ilgili sorularınız için info@gelisimseninle.com adresine yazabilirsiniz.