Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Karbon Ayak İzimizi Azaltmak Mümkün Mü?

Karbon Ayak İzimizi Azaltmak Mümkün Mü?

16 Kasım 2022 / Çevre

  • 19 |
  • okuma süresi: 3 dk
#karbonayakizi #karbonemisyonu #netsıfır


Karbon ayak izi, bir ülke, kurum, şirket ya da bireylerin yaptığı tüm aktivitelerle ortaya çıkardığı karbondioksit emisyon miktarına denir. Ulaşım, üretim, ısınma gibi amaçlar için kullanılan fosil yakıt kaynaklarından ortaya çıkan doğrudan emisyonların yanı sıra bir de tüketicilerin faaliyetleri sonucu oluşan emisyonlar vardır. Karbon ayak izi, üretim aşamalarında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarından ziyade, tüketim faaliyetleri ile ilişkili sera gazı emisyonlarına odaklanır.

İnsanlar ve kuruluşlar, bulunan karbon ayak izini azaltmak için çeşitli önlemler alabilirler. Kuruluşlar karbon ayak izlerinin bir kısmını veya tamamını telafi etmek için teknolojik yatırımlar ya da karbon azaltıcı faaliyetler yürütebilirler. Eğer bu faaliyetler oluşturulan ayakizini dengeleyebilecek seviyede yürütülürse faaliyetlerin karbon nötr bir hale gelmesi mümkündür.

Peki karbon ayak izimizi azaltmak için bireyler olarak biz ne yapabiliriz? Ülkesel istatistiklere bakıldığında ulaşım ve haneiçi enerji kullanımının, bireysel karbon ayak izi oluşumunun büyük bir parçası olduğu görülmektedir.

Bireysel karbon ayakizimizi azaltmak için satın alma veya enerji kullanım alışkanlıklarımızı değiştirerek önlem almak mümkün.

Özellikle tercih edilen ulaşım türü/aracı karbon ayak izini önemli derecede etkiler. Otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak bireysel araba kullanımında yayılan emisyona oranla kişi başına çok daha az etki oluşturulacaktır. Enerji verimi sağlayacak aydınlatma kullanılması ve binalara yalıtım sağlanması ile daha az enerji tüketimi yapmak, ihtiyaç dışı elektrik kullanmamak gibi pek çok önlem karbon ayak izinin azalmasını sağlar.

Ayrıca tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek de karbon ayakizimizi azaltacaktır. İthal gıdalar, uzun ve hatta kıtalararası nakliye süreçleri sonucunda satışa sunulduğundan yüksek miktarda emisyon salınımı oluşturur. Bu bilgi ışığında, tropik ürün gibi yurtiçinde üretilmediğini bildiğimiz ürünlerin tüketimi azaltılabiliriz.

Biricik dünyamıza bıraktığımız olumsuz etkileri azaltmaya karbon ayak izimizi azaltmakla başlayabiliriz.

Kaynak: Carbon Footprint