Anasayfa > Çalışma Yaşamına Hazırlık > Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Ne Durumda?

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Ne Durumda?

13 Haziran 2022 / Girişimcilik

  • 96 |
  • okuma süresi: 2 dk
#sosyalgirişimcilik#türkiyedesosyalgirişimcilik#sosyalgirişimciliknedir#ashoka


Sosyal Girişimcilik Nedir?

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimcilik platformu olan Ashoka’ya göre sosyal girişimcilik: “Toplumda ihtiyaç analizi sonucu belirlenen problemlere karşı maddi fayda ve kar ön planda olmaksızın, problemin çözümüne, problemin ortadan kaldırılmasına ve sistemlerin dönüşmesine yönelik girişimciliğin gerçekleştirilmesidir”.

Geçen sene British Council, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışması ile hazırlanan ‘Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Durumu’ başlıklı rapor; bu sorunun cevabını aramak için harika bir kaynak.

Rapor, sosyal girişimleri “sosyal ya da çevresel etki yaratmayı öncelikli amaç edinen, gelirinin yarısından fazlasını ticari faaliyetten elde eden ve gelir fazlası ya da karının çoğunu ana amaçları için kullanan kuruluşlar” olarak tanımlıyor. Türkiye’deki sosyal girişimler ile ilgili bulguların bazıları ise şöyle:

● Ülkemizde yaklaşık 9000 sosyal girişim bulunuyor.

● Bu sosyal girişimlerin %47,28’i 35 yaş altında kişiler tarafından kurulmuş.

● Yöneticileri %55 oranında kadın.

● %65 oranında dış finansman alıyorlar.

● İncelenen sosyal girişimlerin %86’sı, son 12 ay içinde yeni bir ürün, hizmet ya da model geliştirmiş.

● Sosyal girişimlerin kadın liderleri, erkeklere göre dış fon kaynaklarına erişim açısından daha dezavantajlılar. Raporun diğer bulguları ve araştırma süreci hakkında daha çok bilgi edinmek isterseniz, https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/social-enterprise-research adresini ziyaret edebilirsiniz.


Kaynak: sivilalan.com