Anasayfa > Güncel Haber ve Duyurular > Birleşmiş Milletler Nedir?

Birleşmiş Milletler Nedir?

19 Şubat 2022 / Uluslararası Örgütler ve Çalışmalar

  • 93 |
  • okuma süresi: 2 dk
birlesmismilletler #birleşmişmilletlernedir #birleşmişmilletlerbayrakları #birleşmişmilletlerüyeleri #birleşmişmilletlerorganları#birleşmişmilletleraltkolları


En kısa haliyle özetlemek gerekirse, Birleşmiş Milletler (United Nations), uluslararası barış ve istikrarı sağlamayı hedefleyen küresel, diplomatik ve siyasi bir kuruluştur.

Peki Birleşmiş Milletler neden ve ne zaman kuruldu?

Birinci Dünya Savaşı sonrası, ülkeler arası anlaşmazlıkları çözmek ve istikrarı sağlamak için Milletler Cemiyeti kuruldu.

Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkması, Milletler Cemiyeti’nin başarısız olduğunun bir göstergesiydi. Ve savaşın etkilerinin çarpıcılığı küresel barışı destekleyebilecek, reforme edilmiş yeni bir organizasyona olan ihtiyacı gözler önüne sermiş oldu.

Yani kısaca Birleşmiş Milletler bir daha böyle bir savaşın yaşanmasını engellemek için, 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu.

Örgüt ilk kurulduğunda 51 üye ülkeye sahipken, bugün dünya üzerinde 193 ülke Birleşmiş Milletler üyesi, Türkiye’de bunlardan biri.

Birleşmiş Milletler 5 temel organdan oluşur.

Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Sekreterliği.

Birleşmiş Milletlerin temel amaçları ise şunlar:

Dünyada barışı korumak,

Uluslar arasında dostane ilişkiler geliştirilmesini sağlamak,uluslararası sorunların çözümünde uluslararası iş birliğini sağlamak,

Yoksul insanların yaşamlarının iyileştirilmesi; açlık, hastalıklar ve cehalet ile mücadele edilmesi ve ulusların birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi gibi konularda uluslara yol göstermek,

Bu hedeflere ulaşmak için ulusların eylemlerine yol gösteren bir merkez olmak.

Kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler, çok sayıda insani, çevresel ve barışı koruma taahhüdü gerçekleştirdi, bunlardan bazıları:

75'ten fazla ülkede 90 milyon kişiye gıda yardımı sağlanması,

34 milyondan fazla mülteciye yardım edilmesi,

İklim değişikliğini en aza indirmek için 140 ülke ile çalışmalar yürütülmesi,

Dünyadaki çocukların yüzde 58'ine aşı sağlanması,

Anne sağlığı çabalarıyla yılda yaklaşık 30 milyon kadına yardım edilmesi,

80 anlaşma ve deklarasyonla insan haklarının korunmasına katkı sağlanması.

Birleşmiş Milletler bu aktiviteleri yine kendisine bağlı, muhtemelen şimdiye kadar ismini duyduğunuz, pek çok alt organizasyon ile gerçekleştirir.

Örneğin;

UNİCEF(BM Çocuklara Yardım Fonu)

UNHCR(BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)

UNFPA(BM Nüfus Fonu)

WFP(BM Dünya Gıda Programı)

Yani sanılanın ve görünenin aksine sadece ülkeler arasında ciddi diplomatik kriz zamanlarında ortaya çıkan bir kurum değil. Dünya üzerinde kadın, çocuk, insani yardım, insan hakları gibi pek çok soruna yönelik çalışmalar da yürütüyor ve devletleri bu alanlarda gelişmeleri için desteklemeye devam ediyor.

Umarız bu içeriğimiz Birleşmiş Milletler hakkında genel bir bilgi edinmeniz için faydalı olur. Daha fazla bilgi edinmek için Birleşmiş Milletler resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.