Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Kurumsal Gönüllülük Nedir?

Kurumsal Gönüllülük Nedir?

15 Ekim 2021 / Gönüllülük

  • 48 |
  • okuma süresi: 2 dk
#kurumsalgönüllülük#kurumsalgönüllülüknedir#kurumsalgönüllülükprojeleri#kurumsalgönüllülükörnekleri


Gönüllülük, bireylerin toplumsal fayda amacı ile karşılık beklemeden gerçekleştirdikleri faaliyetlere deniyor. Toplumsal sorunlara yönelik çözümün bir parçası olmak için gerçekleştirilen bu faaliyetlerin hem topluma hem de kişinin kendisine pek çok faydası var. Yeri gelmişken, hem gönüllülük hakkında daha fazla bilgi alabileceğiniz hem de nasıl gönüllülük yapılabileceğiniz ile ilgili bilgileri derlediğimiz Gönüllülük Nedir? yazımızı da öneririz :) Bu yazıda ise kurumsal gönüllülükten bahsedeceğiz.

Kurumsal Gönüllülük nedir?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramını duymuş muydunuz? Günümüzde şirketlerin yalnızca kâr odaklı olması kabul edilmiyor, toplumsal fayda sağlamaları da bekleniyor. Bu nedenle şirketlerin toplumun sorunlarına sürdürülebilir çözümler üreten yapılar haline gelmeleri bekleniyor. Bu kapsamda şirketlerde kültürel, sosyal, ekonomik, çevresel konulara duyarlı faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Örneğin; burada bahsedilen faaliyetlerden biri şirketlerin toplumun ihtiyacına yönelik maddi destek sağlaması olabilir. Bu durumda kurumun kendi çalışanları sosyal sorumluluk faaliyetine dahil olamıyor. Halbuki, günümüzde çalışanların kurumlarına bağlılık hissetmeleri giderek önem kazanan bir konu ve bu bağlılığı etkileyen temel faktörlerden biri de kurumun değerlerinin çalışanın değerleri ile uyumu. İşte kurumsal gönüllülük kavramı tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Kurumlar hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk faaliyetlerini, toplumsal bir soruna yönelik sürdürülebilir, kapsamlı ve çalışanlarının da dahil olduğu bir sistem geliştirerek gerçekleştiriyor.

Kurumsal gönüllülük, bir şirketin çalışanlarının belirlenen toplumsal konularda şirketin önderliğinde gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmelerine deniyor. Kurumsal gönüllülük kapsamında iki farklı gönüllülük uygulaması söz konusu: Çalışanlar, desteklenecek kurum olarak seçilen sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olabiliyor ya da şirket, kendi geliştirdiği ve çalışanlarını da kapsayan gönüllülük faaliyetlerini gerçekleştirilebiliyor.

Kurumsal gönüllülük sayesinde özel sektör çalışanları bilgi, beceri ve deneyimlerini sahiplendikleri bir toplumsal soruna yönelik faydaya dönüştürürken aynı zamanda motivasyonları da artıyor. Bu nedenle giderek daha fazla kurumun hem çalışanların bağlığını ve motivasyonunu artırmak hem de bulundukları toplumun sorunlarına duyarlı hareket edebilmek adına kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirdiğini görüyoruz :) 

Bu arada Gelişim, Seninle’nin de bir kurumsal sosyal sorumluk projesi olduğunu biliyor muydunuz?


Kaynak: osgd.org