Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Mavi Ekonomi Nedir?

Mavi Ekonomi Nedir?

13 Ekim 2021 / Sürdürülebilirlik Çevre

  • 68 |
  • okuma süresi: 1 dk
#maviekonomi#maviekonominedir


Dünya’nın yüzde 80’e yakını deniz ve okyanuslardan oluşuyor. Okyanuslar, çok sayıda canlı için yaşam kaynağı olmasının yanında küresel iklim ve sıcaklık dengesi için de kilit bir rol oynuyor.

Okyanuslar ve mavi kaynaklar aynı zamanda pek çok ekonomik fırsat da sunuyor. İşte bu noktada karşımıza “mavi ekonomi” (blue economy) çıkıyor.

Mavi ekonomi nedir?

Mavi ekonomi, okyanuslar ve mavi kaynaklar için riskleri azaltmayı ve de bu kaynakların daha iyi yönetilmesini teşvik eden bir ekonomi modeli.

Mavi ekonomi deniz ve okyanusların daha sürdürülebilir olmasını hedeflerken insan refahını ve sosyal eşitliği de gözetiyor. Bu sayede deniz ve okyanuslar üzerinden ekonomik büyüme hedeflenirken bu ekosistemler korunuyor. İklim değişikliği, kaynak tüketimi ve çevre kirliliği gibi riskler de göz önünde tutuluyor.

Mavi ekonomi ile okyanus ve denizlerin risk altında olduğu şu konulara da çözüm aranıyor: Kontrolsüz avlanma, iklim değişikliği, kirlilik, nüfus artışı, bilgi eksikliği

Tüm bu risklerle mücadele edebilmek için deniz ekosistemlerinden etkilenen tüm sosyal grup ve sektörlerin iş birliği içinde olup daha sürdürülebilir modellere dönüşmeleri gerekiyor. 


Kaynak: oceanfdn.org