Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Gençlik İçin Umut Bildirisi Yayınlandı

Gençlik İçin Umut Bildirisi Yayınlandı

08 Temmuz 2021 / İnsan Hakları 'Voices of Youth': Uluslararası Gençlik Neleri Önemsiyor, Nelere Ses Çıkarıyor

 • 34 |
 • okuma süresi: 3 dk
#UNDP#gençlikiçinumutforumu#gençlikiçinumutbildirisi#ILO#ILOgençlikiçinumutforumu#UNDpgençlikiçinumutforumu


Geçtiğimiz günlerde ILO Türkiye (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve UNDP Türkiye (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Gençlik için Umut Forumu düzenledi.

Forumun ardından gençlerin COVID-19 sonrası döneme dair isteklerini dile getiren Gençlik için Umut Bildirisi yayınlandı.

Gençlik için Umut Bildirisi’nde öne çıkan konular şöyle:

 • Gençler öncelikli olarak COVID-19 salgının gençlerin iş gücü piyasasında yaşadıkları sorunları belirginleştirmesine dikkat çekiyor. Bu doğrultuda “insana yakışır işler”in temel bir insan hakkı olmasını, 
 • Bilginin sürekli yenilendiği bu çağda “öğrenmeyi” öğreten bir eğitim sistemini,
 • İşverenlerin, gençlerin hayat boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak finansal ve kurumsal destekler sağlamasını,
 • Ülkemizdeki dijital alt yapının, bilgi ve hizmetlere her yerde ve eşit bir şekilde erişim sağlayabilmesini,
 • Büyük şehirlere göçe zorlanmamak için herkesin doğduğu şehirde üretken olabileceği imkanların sağlanmasını, bölgesel kalkınma programlarının oluşturulmasını,
 • Gençlerin hem bir araya gelmesine hem de birlikte üretip eğlenebilmesine imkan tanıyacak gençlik merkezleri, atölye, park ve yeşil alan gibi kamusal alanların artırılmasını,
 • Yenilikçi fikir ve girişimleri destekleyen hibe programlarının artırılmasını, 
 • Gönüllülük çalışmalarının ödüllendirilmesini ve desteklenmesini, 
 • Genç kadınların iş hayatına geçiş, eğitim ve sosyal hayat haklarında eşit imkanlara sahip olmasını,
 • Kurumların, engelli gençlerin tüm fırsatlara erişebilmeleri sağlayacak altyapılar geliştirmesini talep ediyor.

Bildirinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: tr.undp.org