Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda İlk Defa Gerileme Yaşandı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda İlk Defa Gerileme Yaşandı

09 Temmuz 2021 / Sürdürülebilirlik

  • 25 |
  • okuma süresi: 3 dk
#sürdürülebilirkalkınmaamaçları#sdg2020#ska2020#sürdürülebilirkalkınmahedefleri2020


Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021, pandemi gölgesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın dünya çapında ve ülkeler bazında nasıl etkilendiğini açıklıyor.

2015’te kabul edildiğinden bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ilk defa 2020 yılında dünya çapında bir gerileme yaşadı.

Rapor; Covid-19 salgınının yarattığı küresel sağlık krizinin yanı sıra eğitim, temiz enerji ve sanayi, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir kentsel altyapı ve dijitale erişim gibi pek çok temel alanda küresel reformlara duyulan ihtiyaca vurgu yapıyor.

Rapora göre 2021 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Endeksinin ilk üç sırasında Finlandiya, İsveç ve Danimarka var. Buna rağmen, bu ülkelerin bile bazı SKAlarını gerçekleştirmekte zorlandığı belirtiliyor. Pandeminin, SKA’lar üzerindeki olumsuz etkilerinin en çok düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler üzerinde olduğu ifade ediliyor. Raporda, yüksek gelirli ülkelerin pandeminin yarattığı olumsuz etkilerden daha hızlı kurtulacağı belirtiliyor.

Pandeminin yanı sıra giderek büyüyen iki önemli sorun var: iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik krizi. Rapor bu problemlerin çözümü için özellikle 17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na dikkat çekiyor: Hedefler için Ortaklık. Bu amaç doğrultusunda pandemi, iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri için çok taraflı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sistemin inşa edilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na tek tek baktığımızdaysa 2015’ten bu yana özellikle Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi ve Su Altındaki Yaşam alanlarında küresel olarak büyük sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Peki Türkiye’de durum nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma 2021 Raporu’na göre, Türkiye 165 ülke içinde 70. sırada bulunuyor. 2030 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye’nin özellikle; toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış ve adalet alanlarındaki çalışmalarını hızlandırması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Kaynak: http://unsdsn.boun.edu.tr/sdr2021/