Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Daha Adil Bir Dünya için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Daha Adil Bir Dünya için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

13 Haziran 2022 / İnsan Hakları Toplumsal Cinsiyet Sürdürülebilirlik

  • 64 |
  • okuma süresi: 3 dk
#sürdürülebilirkalkınmaamaçları#sürdürülebilirkalkınmahedefleri#sürdürülebilirkalkınmahedeflerinelerdir#birleşmişmilletlersürdürülebilirkalkınmahedefleri#sdg#ska


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları çözmeye yönelik küresel bir eylem çağrısı şeklinde tanımlanabilir. Gelecek nesiller için yaşamı iyileştirmek üzere; açlık, yoksulluk, iklim değişikliği, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi tüm insanlar ve gezegenimiz için toplam 17 amaç ve bu amaçların altında 169 hedef bulunuyor. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bu 17 temel amaç için 2030’un sonuna kadar çözümler geliştirilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın son derece önemli üç özelliği var: Öncelikle bugünden doğru adımlar atarak gelecekte daha adil, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam yakalama hedefi içerir. İkinci olarak bu iyileşme hareketi küreseldir. Üçüncüsü ise her amaç bir diğeri ile bağlantılıdır ve ortak yönler içerir. Yani bir amaçta elde edilen gelişme diğer bir amacı da etkiler. Bu yüzden de 17 amaç birbirinden farklı olsa da bir bütün olarak ele alınır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nasıl Ortaya Çıktı?

Küresel ve kapsayıcı bir kalkınma fikri 20. yüzyılın sonlarına doğru dünya gündemine girdi. Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerini “sürdürülebilir” kılmak ve ortak hedeflerle ilerlemek uluslararası anlaşmalarla uygulanır hale geldi.

2012 yılında Rio de Janerio’da yapılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” adı ile ortaya atıldı. 2000 yılında dünyadaki yoksulluğu ortadan kaldırmak, ölümcül hastalıkları önlemek ve tüm çocukların temel eğitim görmesini sağlamak gibi amaçlar ile küresel olarak başlatılan Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin de yerine geçmiş oldu.

2015 yılında ise 193 ülke tarafından 2030’un sonuna kadar gerçekleştirmek üzere kabul edilen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” diye adlandırıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ülkemizin de dahil olduğu 170’ten fazla ülke tarafından kabul edilmiş durumda. Bununla beraber amaçlara ulaşmak için sadece hükümetler yeterli değil, özel sektör, sivil toplum ve bireylerin de ortaklığı gerekiyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı daha iyi tanımak ve bireysel olarak neler yapabileceğinizi öğrenmek isterseniz kureselamaclar.org'u inceleyebilirsiniz.


Kaynak: undp.org