Anasayfa > Çalışma Yaşamına Hazırlık > Geleceğin Meslekleri Raporu Yayınlandı

Geleceğin Meslekleri Raporu Yayınlandı

12 Mayıs 2022 / Genç İstihdamı Yeni ve Modern İş Yaşamı Profesyonel Hayatın Gereklilikleri

  • 116 |
  • okuma süresi: 3 dk
#geleceğinmeslekleri#geleceğinmesleklerinelerdir#geleceğinmeslekleriraporu


Dünya Ekonomi Forumu Geleceğin Meslekleri 2020 Raporu’nu (The Future of Jobs Report) yayınladı. Raporda hem pandeminin neden olduğu kalıcı değişiklikler hem de teknolojik adaptasyonun gelişmesi ile beş yıl içerisinde meslek ve becerilerin nasıl şekilleneceği açıklandı.

Araştırma tüm iş dünyası ve kariyer başlangıcındakiler için önemli öngörülerde bulunuyor:

  • 2025 yılına kadar iş hayatına teknolojinin dahil olması yani işgücü otomasyonu nedeniyle 85 milyon işin ortadan kalkacağı öngörülüyor. Beş yıl içinde insanlar ve makinalar arasındaki iş bölümünün neredeyse eşitleneceği iddia ediliyor.
  • Rapordaki iyi habere gelelim: Teknolojik dönüşümün 2025’ kadar 97 milyon yeni iş yaratması bekleniyor. Yani teknoloji nedeniyle pek çok insanın işsiz kalacağı teorilerine kıyasla daha umut veren bir haber veriyor ve yeni fırsatların doğacağını ileri sürüyor.
  • Bu noktada rapor son derece kritik bir konuya dikkat çekiyor: Bu yeni istihdamların tamamı daha iş gücündeki insanların yeni yetkinlikler kazanması gerektiren alanlarda olacak. Dolayısıyla da şu anki bilgi ve becerilerine yenilerini ekleyebilenler için istihdam fırsatlarından bahsetmek mümkün olabiliyor.
  • Rapora göre halihazırda iş gücünde olanların yarısı yeni eğitimlere ihtiyaç duyacak.
  • Rapora göre 2025 yılına kadar yaşanacak değişimler ile iş dünyasında en çok aranacak çalışan özellikleri şunlar: Analitik düşünme, yaratıcılık, esneklik, problem çözme becerileri, aktif öğrenme ve stres toleransı
  • Rapordaki bir diğer konu ise uzaktan çalışma. Pandemi sonrasında da uzaktan çalışma sürecinin devam etmesi ve bu sürecin daha verimli hale gelmesi için geliştirmeler yapılması bekleniyor.
  • Raporun bu noktada üzücü bir uyarısı da var: İnternet üzerinden çalışabilme durumu şu anda dezavantajlı olanları daha da olumsuz koşullara itebilir. İnternet üzerinden çalışma sistemi ile az gelişmiş ülkelerdeki pek çok çalışanın, düşük gelirlilerin ve kadınların olumsuz etkilenebileceği ve eşitsizliklerin artabileceği yönünde uyarıyor.


Kaynak: bbc.comweforum.org