Anasayfa > Çalışma Yaşamına Hazırlık > İyi Bir Ekip Olmanın Sırrı Bu 3 Ortak Özellikten Geçiyor

İyi Bir Ekip Olmanın Sırrı Bu 3 Ortak Özellikten Geçiyor

23 Ağustos 2021 / Profesyonel Hayatın Gereklilikleri

  • 67 |
  • okuma süresi: 3 dk
#iyibirekipolmak#takımçalışması#iyibirekipolmakiçingerekenler#iyibirekibinbileşenleri


Harika ekiplerin ortak noktaları neler? İstikrarlı bir şekilde değer üreten ekipler hangi özellikleri paylaşıyor?

Organizasyonel Psikolog David Burke’e göre harika ekiplerin üç ortak noktası var:

  • Entelektüel çeşitlilik
  • Psikolojik güven
  • Uğrunda mücadeleye etmeye değen bir amaç

1. Ortak Nokta: Entelektüel çeşitlilik

Harika ekiplerde bulunan ilk şey çeşitliliktir. Farklı yaş, cinsiyet, ırk, etnik dağılımlar ekipleri güçlendirerek kurumları besler.

Ancak entelektüel çeşitlilik bundan daha geniş bir alanı kapsar ve kişilerin veya grupların fikirlerini, deneyimlerini ve bakış açılarını tüm yönlerini içerir. Farklı geçmişlere veya farklı yaşam deneyimlerine sahip olan insanların farklı bakış açılarına sahip olma eğilimindedir. Birbirinden farklı insanlar bir arada çalıştığında benzer deneyimlere sahip kişilere göre sorunları daha iyi çözme eğilimi gösterirler.

2. Ortak Nokta: Psikolojik güven

Bir sonraki ortak nokta ise ekip üyelerinin kendilerini güvende hissetmeleri. Bir ekipte entelektüel çeşitlilik olsa da ekip üyeleri fikirlerini paylaşma konusunda rahat hissetmeyebilir.

Bu noktada devreye psikolojik güven girer. Psikolojik olarak güven seviyesi yüksek ekiple kişileri fikirlerini, deneyimlerini ve kişiliklerini rahatlıkla paylaşabilir. Bu sadece katkıda bulunma ve tartışma fikirlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda insanların risk alma ve hatalarını kabul etme konularındaki isteklerini de etkiler.

Aslında psikolojik güvenlik, ekibin entelektüel çeşitlilikten faydalanmasına izin veren özelliktir.

3. Ortak Nokta: Uğrunda mücadeleye etmeye değen bir amaç

20 yıldır yapılan araştırmalar uzun süre boyunca paylaşılan amaç ve vizyonun, ekip performansını yönlendirmedeki önemine işaret ediyor.

Yine de bazen bir ekibin amacının kişiler tarafından içselleştirilmesi zorlaşabilir. Ya da günlük olarak bunu hissetmek pek kolay olmayabilir. Bu yüzden de bu ekip amacıyla kişilerin bağ kurabiliyor olması iyi bir ekip olabilmek için gerekenlerden biri.

Ekibin amacı kişilerin bireysel amacı olduğunda yapılan işler günlük halledilmesi gereken işler olmaktan çıkıp, bir değere inanmak, savunmak halini alır. Bu da ekibin parçası olan kişilerin daha iyi performans sergilemesini sağlar. İkinci olarak da ortak hedef ekipteki kişilerde bir grup kimliği hissi yaratır. Bu da çalışmayı, mücadele etmeyi ve mücadele eden kişilerin arasındaki bağı güçlendirir.

İyi bir ekibin özellikleri ve ekip üyesi olmak konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz Takım Olabilmek başlıklı video serimize de buradan izleyebilirsiniz.


Kaynak: ideas.ted.com