Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Kadınlar Liderlik İçin Gereken Özelliklerde Daha İyi Çıkıyor

Kadınlar Liderlik İçin Gereken Özelliklerde Daha İyi Çıkıyor

09 Ağustos 2022 / Toplumsal Cinsiyet

  • 90 |
  • okuma süresi: 3 dk
#kadınlarveliderlik#kadınlarveliderliközellikleri#kadınliderler#kadınlarliderliktedahamıiyi


Harvard Business Review tarafından açıklanan bir araştırmaya göre kadın liderler en az erkek liderler kadar yeterli bulunuyor. Buna rağmen, dünyanın başarılı liderlerinin yer aldığı Fortune 500 CEO listesinin yalnızca yüzde 4.9’u kadın.

Şirketlerin yönetici pozisyonlarında kadınlara daha az yer verilmesinin pek çok nedeni var. Ama en çok öne çıkan nedenlerden biri, yüzyıllardır var olan önyargıların izlerinin sürüyor olması. Pek çok araştırma, işe alım ve terfi süreçlerinde bilinçdışı önyargıların işlediğini gösteriyor. Bu da daha az kadına yönetici olma fırsatı tanındığını gösteriyor.

Verilere göre kadınlara yönelik bu düşünceler gerçekleri yansıtmıyor. Kadın çalışanlar, yöneticileri tarafından çoğu zaman erkeklere kıyasla daha etkili bir çalışan olarak görülüyorlar. Üstelik geleneksel olarak erkeklerin daha baskın olduğu bilgisayar teknolojileri, operasyon ve hukuk gibi alanlarda bile.

Araştırmaya göre kadınlar liderlik özellikleri olarak adlandırılan alanlarda erkeklerden daha iyi çıkıyor. İnisiyatif alma, dayanıklılık sahibi olma, kişisel gelişime yatkın olma, dürüst ve ilkeli davranma gibi pek çok özellikte erkeklerden daha iyi ve etkili bulunuyor. Sadece iki özellikte erkeklerin öne geçtiğini görüyoruz: stratejik perspektif geliştirme ve teknik uzmanlık.

İlginç bir diğer bulgu ise kadın ve erkeklerin kendilerini değerlendirme şekilleri ile ilgili. Kadın ve erkeklerin liderlik becerilerinde kendilerini değerlendirmeleri istendiğinde özellikle 25 yaş altında büyük bir fark çıkıyor: Bu yaşlarda kadınlar, erkeklere benzer performans gösterseler de kendilerine güvenmiyor ve yetersiz olduklarını düşünüyorlar. Erkeklere bakıldığında ise becerilerine aşırı güven görülüyor. Ama bu durum yaş arttıkça değişiyor. 40’lı yaşlara gelindiğinde erkek ve kadın liderler kendilerine benzer oranlarda güveniyorlar. Şaşırtıcı gelebilecek bir diğer bulgu ise, 60 yaş sonrası erkeklerin kendilerine bu konudaki güvenlerinin düşmesi, kadınlarınkinin ise yükselmeye devam etmesi. Araştırmanın verilere göre 25-60+ yaşlar arasında erkeklerde yüzde 8.5 oranında kendilerine güvenleri artış gösterirken, kadınlarda bu oran yüzde 29.

Benzer bulgular, başka araştırmalardan da geliyor: Kadınlar, genç yaşlarda aynı seviyelerdeki erkeklere kıyasla kendilerine yeterince güvenmedikleri sürece, bir işe ya da pozisyona daha az başvuruyor. Harvard Business Review makalesine göre, kadınların genç yaşlarda yaşadıkları kendilerine güven sorunları; ilerleyen yaşlardaki inisiyatif almak, dayanıklılık, geribildirime açık olmak gibi etkili liderlik için gerekli özelliklerde daha iyi gelişmelerinin nedeni olabilir.

Daha önce değindiğimiz gibi, kadınların benzer işler için benzer yeterlilikler gösterebiliyorken yine de daha az sayıda yönetici pozisyonunda kadın olması önyargılardan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle makalede, işe alım ve terfi gibi süreçlerde bu önyargıların özellikle dikkate alınması ve kurumların daha çok kadını liderlik için teşvik etmesi öneriliyor.


Kaynak: Harvard Business Review