Anasayfa > Çalışma Yaşamına Hazırlık > Başarılı Bir Dijital Dönüşüm İçin Ne Yapmalı?

Başarılı Bir Dijital Dönüşüm İçin Ne Yapmalı?

13 Haziran 2022 / Yeni ve Modern İş Yaşamı

  • 19 |
  • okuma süresi: 2 dk
#dijitaldönüşüm#başarılıbirdijitaldönüşümnasılolur#dijitaldönüşümiçingereklialanlar#dijitaldönüşümdebaşarılıolmak#dijitaldönüşümdebaşarılıolmakiçindikkatedilmesigerekenalanlar


Varlığını gelecekte de sürdürmek isteyen şirketlerin dijital dönüşüme girmek zorunda olduğu, artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Bu dönüşüm ise dört alanda gelişip değişmeyi ve geleneksel metotlardan sıyrılmayı gerektiriyor: Teknoloji, veri yönetimi, iş yapış süreci ve organizasyonel yapı. İşte tam da bu noktada yetenekli liderlere duyulan ihtiyaç öne çıkıyor çünkü böyle liderlerin yokluğunda dijital dönüşüm için gerekli olan yönlendirme ve karar alma süreçleri tam anlamıyla gerçekleşemiyor.

Dijital Dönüşüm için dört temel dönüşüm alanını ve dönüşüm için çalışanların rolünü sizler için derledik:

Başarılı Bir Dijital Dönüşüm için Dikkat Edilmesi Gereken 4 Alan:


1. Teknoloji

Teknoloji ilerledikçe yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut sistemleri gibi pek çok kavram iş yaşamını da değiştirmeye başladı. Yine de bu teknolojilerin bir dönüşüm için nasıl kullanılabileceği ya da kullanılan sistemlere nasıl adapte edebileceği karmaşık bir süreç. Bu yüzden de aslında dijital dönüşüm için teknolojiden yararlanıyor olmak tek başına yetmiyor. Burada esas önemli olan, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek şirkette kullanılan sistemlere uygulanması ve dijital dönüşüm fırsatına çevrilmesi.

Tabii bu yüzden de gelecekte varlığını sürdürmek isteyen şirketlerin Bilişim Teknolojileri (BT) departmanlarına önem vermesi öneriliyor. Bilişim Teknolojileri departmanlarının bütün şirketle uyumlu çalışması gerektiği için bu departmanlara sadece teknoloji bilgisi iyi olan değil aynı zamanda ileri görüşlü, iletişimi güçlü ve yenilikçi liderlerin öncülük etmesi gerekiyor.

2. Veri Yönetimi

Daha önce “Big Data- Büyük Veri Nedir?”  yazımızda da bahsetmiştik, günümüzde şirketler farklı kanallardan pek çok veri topluyor ve biriken bu veri, “büyük veri” olarak adlandırılıyor. Bu verileri toplarken, gruplara ayırırken ve analiz ederken analitik çalışmalar gerekiyor çünkü işe yaramayan veriler, hem iş hem zaman kaybı yaratabiliyor. Bu nedenle başarılı bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek isteyen şirketlerin öncelikli olarak veri yönetimi konusunda bilgili ve ileri görüşlü kişilerle çalışması gerekiyor.

3. İş Yapış Süreci

Üretimden pazarlamaya kadar iş yapış sürecindeki önemli tüm aşamalarda klasik yöntemlerin benimsenmesi, dijital dönüşüme büyük ölçüde engel olabiliyor. Bu yüzden de yeni yöntemler geliştirebilen hatta radikal kararlar alabilen bir işleyiş daha yapıcı olabiliyor. Değişimi yönetebilmek için iyi bir liderin yüzünü geleceğe dönmüş olması ve günün şartlarını iyi değerlendirmesi gerekiyor.

4. Organizasyonel Yapı

Dijital dönüşüm tek bir kişi ya da departman ile değil takım çalışması ile mümkün olabiliyor. Teknik dönüşüm yetmiyor aynı zamanda bu değişim sürecinde çalışanların adaptasyonunun ve motivasyonunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Dijital dönüşüm için organizasyonel yapının tamamının tek bir uzuv gibi hareket etmesi başarıyı sağlıyor. Bu nedenle, organizasyonel yapıların bu bakış açısıyla yeniden oluşturulması ve tabii ki liderlerin de insani ihtiyaçları göz ardı etmemesi gerekiyor.

Son olarak belirtelim: Başarılı bir dijital dönüşüm bu dört sürecin de dikkate alınması ve eş zamanlı olarak yürütülmesi ile gerçekleşebiliyor!


Kaynak: Harvard Business Review Türkiye