Anasayfa > Çalışma Yaşamına Hazırlık > Gelecekte İş Hayatında Gerekli Olacak 10 Beceri

Gelecekte İş Hayatında Gerekli Olacak 10 Beceri

11 Ekim 2021 / Yeni ve Modern İş Yaşamı Profesyonel Hayatın Gereklilikleri

 • 222 |
 • okuma süresi: 2 dk
#gelecekteişhayatındagerekliolacakbeceriler#tasarımdüşünme#işhayatındagereklibeceriler#bilgi-işlemseldüşünme#multidisiplinerlik##yenimedtaokuryazarlığı#


Institute For the Future önümüzdeki yıllarda içinde ihtiyaç duyulacak temel “iş becerileri” ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, teknolojik gelişmeler ile birlikte gelecekte işlerin giderek değişeceği öngörüsü pek çok farklı araştırmacı ve iş insanı tarafından ileri sürülüyor. Bununla beraber, yalnızca gelecek işlerin neler olunacağına odaklanmaktansa, hangi yetkinlik ve becerilerin farklı işlerde önem kazanacağına vurgu yapılıyor. Raporda sunulan 10 beceriyi sizler için özetledik:

Gelecekte Önem Kazanacak 10 Beceri

 1.  Anlamlandırma: Yapay zekanın insan gücü gerektiren işlerde kullanımı artıkça daha üst beceriler gerektiren karmaşık işler için daha iyi bir içgörü, algılama, eleştirel düşünme gibi beceriler karar verme mekanizmaları açısından ön plana çıkacak.
 2.  Sosyal zeka: sosyal zekası yüksek çalışanlar çevresindekilerin duygularını ihtiyaçlarını hızlıca algılayıp bunlara uyumlu davranışlar sergiler. Bu da giderek farklı profillerden çalışanları olan işyerleri için oldukça önemli bir beceri haline gelecek.
 3.  Yeniliklere adapte olabilme: Teknoloji ile hayatlarımız çok hızlı değişiyor. Bu değişimin en çok yansıdığı alanlardan biri de iş dünyası. Yeniliklere ve değişime ayak uydurabilmek gelecekte iş dünyasında var olabilmenin anahtarlarından olacak gibi gözüküyor.
 4.  Kültürlerarası yetkinlik: Küresel çalışma ortamları, küresel bağlantılar ve çeşitliliğe verilen önemin artması ile çalışanların farklı kültürlerden insanlarla bir arada çalışabilmeleri gerekliliği artık daha da ön plana çıkacak.
 5.  Bilgi-İşlemsel Düşünme (Computational Thinking): Veriye dayalı düşünebilmek, verileri soyut kavramlara bağlayabilmek ve yorumlayabilmek gelecekteki işlerde problem çözerken ya da kararlar alırken ön planda olacak. Bu yüzden istatistiksel analiz bilmek ve nicel nedensellikler kurabilmek gibi özellikler çalışanlardan beklenen beceriler arasında olacak.
 6.  Yeni Medya Okuryazarlığı: Artık iletişim pek çok farklı formda gerçekleştiriliyor. Farklı medya formlarındaki içerikleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme, içerik geliştirebilme, bu kanalları iletişim için kullanabilme becerileri de gelecekte iş hayatında başarılı olmak için gereken özelliklerden.
 7.  Multidisiplinerlik: Günümüzde uğraştığımız konu kavram tek bir disiplinin bakış açısıyla çözülebilir ya da geliştirilebilir olmaktan çok uzak. Gelecekte de çalışanlardan kavramlara farklı disiplinlerin bakış açısından bakabilmeleri, en az bir disiplinde uzmanlaşmışken diğer disiplinlerin de dilini ve çözümlemelerini bilmeleri beklenecek.
 8.  Tasarım Düşünme: Tasarım zihniyetine sahip olduğunuzda çevrenize, kaynaklarınıza, görev ve zorluklara daha bütünsel bakabilir, bir hedefe ulaşmaya çalışırken atacağınız adımlarda tüm bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Rapora göre gelecekteki işlerde daha çok bileşenin düşünülmesi, gözlemlenmesi ve keşfedilmesi gerekecek, bu nedenle tasarım mantığı ile çalışan zihinler faydalı olacak.
 9.  Bilişsel Yükü Yönetmek: Sürekli devam eden bilgi akışı içerisinde neyin önemli olduğuna karar verebilmek, sıralayabilmek. Hem sizin hem işiniz için neyin öncelik olduğunu doğru karar verebilmek, elde edilen bilgileri birbirine doğru şekilde bağlayabilmek gelecekte iş yaşamında başarılı olmak için gerekli becerilerden.
 10.  Sanal İş birliği: Gelecekte iş yerleri giderek daha da çok uzaktan çalışma modelini kullanıyor olacak. Şu an pandemi sürecinde deneyimlenen bu durumun gelecekte de kalıcı olabileceği düşünülüyor. Rapora göre, fiziksel olarak ayrı iken takım üyesi olabilmek, işleri yürütebilmek, motive ve verimli kalabilmek çalışanları öne çıkaran özelliklerden olacak.

Siz bu becerilerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Kendinizi geliştirmeniz gereken alanlar olabilir mi?


Kaynak: IFTF