Anasayfa > Aktif & Sorumlu Yurttaşlık > Türkiye’de STEM Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu Yayınlandı

Türkiye’de STEM Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu Yayınlandı

13 Haziran 2022 / Toplumsal Cinsiyet

  • 67 |
  • okuma süresi: 1 dk
#STEM#STEMnedir#TürkiyedeSTEMalanındaeşitsizlik#BirleşmişMilletlerTürkiyeSTEMraporu#TürkiyeSTEMalanındatoplumsalcinsiyeteşitsizlikleriaraştırmaveizlemeraporu


STEM, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematic) disiplinlerinin ön planda tutulduğu eğitim modelidir. Bu disiplinler son zamanlarda eğitim sisteminde oldukça önem kazandı, çünkü teknoloji ve dijitalleşme hızla devam ederken gelecek yıllarda kalkınma ve refah düzeyinin en belirleyici faktörleri olmaları bekleniyor. Bununla beraber hem dünyada hem de ülkemizde STEM alanları eğitim ve istihdam açısından toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri barındırıyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2019 verilerine göre Türkiye’de STEM alanlarından mezun olanların arasında kadınların oranı yüzde 34,7. Bu açığın kaynağını anlamak adına Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği 20 ilde henüz alan seçmemiş 14-16 yaş grubu kız çocukları ile STEM alanı ilgili algı ve tutumlarını ölçmeyi hedefleyen bir araştırma yürüttü.

Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu’na göre:

Kız çocukları, STEM alanlarına yoğun ilgi duyuyor olmasına rağmen bu alanın içerdiği meslek grupları ile ilgili bilgi eksikliği yaşıyor.

STEM alanlarını tanıyor olmak ve kız çocuklarının bu alanlara yönelmesi arasında güçlü bir ilişki var. Raporda kız çocuklarının katılımının artması için, alan tanıtımlarının önemli olduğu vurgulanıyor.

Yine raporda görüyoruz ki kız çocuklarının yaklaşık yüzde 45’i isteseler de bilim insanı olmayacaklarına inandıklarını belirtmiş. Neden olarak da çoğunlukla bilim alanları için gereken kişilik özelliklerine sahip olmamalarını göstermişler. Raporda kız çocuklarının STEM alanlarına uygun olmadığı önyargısına yönelik çalışmalar gerçekleştirmenin kız çocuklarının STEM alanlarına yönelmesini artırabileceği ifade ediliyor.

STEM alanlarındaki kadınların oranı az olsa da, kız çocuklarının ilgili olmaları güzel bir haber, bu alanlarda daha çok kadın görmek dileğiyle!


Kaynak: STGM