Anasayfa > Güncel Haber ve Duyurular > OECD'e Göre Türkiye Yetişkin Becerilerinde Ne Durumda?

OECD'e Göre Türkiye Yetişkin Becerilerinde Ne Durumda?

04 Ekim 2020 / Uluslararası Örgütler ve Çalışmalar

  • 62 |
  • okuma süresi: 2 dk
#OECD#OECDyetişkinbecerileriaraştırması#OECDyetişkinbecerileriaraştırmasısonuçları#türkiye'deyetişkinbecerileri


OECD tarafından yayınlanan Beceriler Önemlidir: Yetişkin Becerileri Araştırması OECD ülkelerindeki yetişkinlerin 3 temel yetişkin becerilerini kıyaslıyor: Sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri. 2016 yılında Türkiye’den 16-65 yaş aralığındaki 5227 kişinin katıldığı bu araştırmanın öne çıkan bazı verileri şöyle:

Türkiye, her üç alanda araştırmaya katılan ülkelerin ortalamalarının altında performans gösteriyor. Yazılı metinleri anlama ve yorumlama yetkinliğine (sözel beceriler) bakıldığında; araştırmaya katılan 33 ülke arasından sondan üçüncü, sayı ve matematikle ilgili kavramları kullanma becerilerinde yine Türkiye yine sondan üçüncü sırada yer alıyor.

Teknoloji Zengin Ortamda Problem Çözme Becerileri: Türkiye’de araştırmaya katılan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ı daha önce bilgisayar deneyimi olmadığını belirtmiş. Raporda oldukça fazla sayıda katılımcının, bilgisayar becerilerinin zayıf olması sebebiyle araştırmanın bilgisayar tabanlı değerlendirmelerine katılamadığı belirtiliyor. Yüksek düzeyde teknoloji becerilerine sahip katılımcılar Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 0.9’u. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama yüzde 5.4.

Araştırmaya katılan diğer ülkelerde sözel beceriler arasında cinsiyet farkı yok, sayısal becerilerde ise erkekler daha yetkin. Türkiye’de kadınlar ve erkekler kıyaslandığında erkekler üç alanda da daha yetkin gözüküyor. Özellikle sayısal becerilerde, cinsiyetler arası farkın en fazla olduğu ülke Türkiye. Türkiye’de araştırmaya katılan kadınların yüzde 47’si, erkeklerinse yüzde 29’u bilgisayarla herhangi bir tecrübesinin olmadığını ifade ediyor. Üç alanda da cinsiyete dayalı fark yaşa bağlı olarak değişiyor. 16-24 yaş aralığına bakıldığında cinsiyet arası farkların Türkiye’de de daha az olduğu bulunuyor. Raporda cinsiyetler arası bu farkın kadınların erkeklere kıyasla eğitime erişimlerinin daha zor olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: OECD