Anasayfa > Çalışma Yaşamına Hazırlık > Türkiye’de Gençler İş Yaşamına Nasıl Bakıyor?

Türkiye’de Gençler İş Yaşamına Nasıl Bakıyor?

03 Haziran 2022 / Genç İstihdamı Şirket Profilleri

  • 60 |
  • okuma süresi: 2 dk
#gençlikveistihdam#türkiyedegençlikveistihdam#türkiyedegençlerinişhayatınabakışı#türkiyedegençlerişhayatınanasılbakıyor#türkiyredegençlikvekariyer#universum


Genç yetenek araştırmaları gerçekleştiren Universum , Türkiye’de önde gelen 55 üniversitenin öğrencileri ve ortalama 4,3 yıllık iş deneyimi olan genç profesyonellerinin katıldığı “En Çekici İşveren” araştırmasını yayınladı. Kasım 2019-Mart 2020 ayları arasında toplanan veriler baz alınarak, 71 bin’i aşkın gencin iş dünyasına bakışları, kariyer hedefleri, beklenti ve motivasyonları gibi konularda kendi bakış açıları ile ilgili oldukça kapsamlı bir rapor paylaşıldı.

Rapordaki bazı önemli noktaları sizler için derledik:

  • Daha önceki yıllarda yetkinlikleri ödüllendiren ve prestijli ortamda kariyer yapmak ve finansal açıdan getirisi yüksek iş olanakları ilk sıralardayken, bu sene üniversiteli gençlerin kariyer beklentilerine bakıldığında özellikle uluslararası çalışma imkanları ön plana çıkıyor. Buna benzer bir diğer bulgu ise, öğrencilerin yüzde 78’i, genç profesyonellerinse yüzde 76’sı Türkiye dışında kariyer yapmak istemesi.
  • Üniversite öğrencilerinin yüzde 42’si, genç profesyonellerin yüzde 52’si yaşamlarının oldukça stresli olduğunu ifade ediyor.
  • Bu stresin önemli bir kaynağı umutsuzluk olabilir. Üniversiteli gençlerin yüzde 82’si mezun oldukların da iş bulabileceklerine inanmıyor. 
  • İşveren markalardan beklenen niteliklere bakıldığında, üniversiteli gençlerin öncelikle kendi profesyonel eğitim ve gelişimlerine katkı, iyi bir maaş ve uluslararası çalışma ve seyahat fırsatları istediğini görüyoruz. Bununla beraber, genç profesyoneller için öncelik iyi bir maaş, profesyonel gelişim imkanları ve çalışana saygı ise peşinden geliyor.
  • Bir diğer önemli konu ise ülkemizde gençlerin şirketlerin etik değerleri veya sürdürülebilirliğe verdikleri önem gibi kavramları pek de göz önünde bulundurmaması. Dünyada giderek önem kazanan bu kavramları ülkemiz gençlerinin henüz benimseyemediğini görüyoruz. Ülkemiz gençlerinde ise şirketlerden beklenen nitelikler listesinde “ilham veren amaçlar”a sahip olma niteliğinin 40 nitelik arasında üniversiteliler için 23, genç profesyoneller için 25. Sırada olduğunu görüyoruz.
  • Araştırmanın önemli bir bulgusu da staj yapmanın iş yaşamına girerken sağladığı faydayı işaret ediyor. Araştırmaya katılan üniversitelilerin %48’i staj yapmadığını ifade ederken, genç profesyonellerin %89’u okurken staj yaptıklarını belirtmiş.


Kaynak: Harvard Business Review TürkiyeUniversum